ใครจะครองโลกในศตวรรษที่ 21?

Published date
2540
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
จุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 18, 95 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2540), 2-3
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections