ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1305200617
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
41 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2549 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ.ดร. ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources