บรรยายพิเศษเรื่อง Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization

au.identifier.bibno 0021-7060
au.identifier.other 1608200902
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:48Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:48Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization โดย คุณฐิติพล ธนะแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
dc.format.extent 13 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9772
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ฐิติพล ธนะแพทย์ -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization en_US
dc.title.alternative Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217060-1.jpg
Size:
144.7 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217060-2.jpg
Size:
169.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217060-3.jpg
Size:
161.68 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217060-4.jpg
Size:
169.38 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217060-5.jpg
Size:
197.1 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture