อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3110200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยมี อาจารย์ ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources