ความรับผิดของผู้ให้เช่าพื้นที่ในกรณีผู้เช่าจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า

au.identifier.bibno 0019-8098
au.identifier.callno IS LA8000 ก136ค 2552
dc.contributor.advisor ปวีณา เอี่ยมศิริกุลมิตร
dc.contributor.author กมลภา รัตนอภิรมยกิจ
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:36:52Z
dc.date.available 2015-06-26T10:36:52Z
dc.date.issued 2552
dc.description สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 92 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8719
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other เครื่องหมายการค้า
dc.subject.other การละเมิดลิขสิทธิ์
dc.title ความรับผิดของผู้ให้เช่าพื้นที่ในกรณีผู้เช่าจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า en_US
dc.title.alternative Lessor's liability for trademark infrigement
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Independent Study
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Fulltext-198098.pdf
Size:
4.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Abstract-198098.pdf
Size:
152.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract